2020-05-14

Kémiai tehetséggondozás támogatása a Nemzeti Tehetség Programban

A természettudományos gondolkodás fejlesztése, a matematikai, kémiai készségek kibontakozásának segítése különösen komplex szemléletmódot, a jelenségek figyelmes vizsgálatát igénylő, a természettudományos műveltségben gazdagító programok által valósulhat meg. A Nemzeti Tehetség Program támogatja a kémiában tehetséges tanulók fejlesztését, gazdagítását szolgáló pedagógiai programokat, szakköröket, versenyeket. A kémiai tehetségterület pedagógusainak, tehetséggondozóinak figyelmébe ajánljuk a Nemzeti Tehetség Programot!

Kémiai tehetséggondozás támogatása a Nemzeti Tehetség Programban

Az új Nemzeti Alaptanterv a természettudományos gondolkodás megalapozását kiemelten kezeli. A természettudomány oktatása 7-8. évfolyamban biológia, kémia, fizika és földrajz tantárgyak, vagy integrált természettudomány tantárgy keretében valósítható meg. A gimnáziumi oktatás során a 9-12. évfolyamos diákok a természettudományos oktatásban diszciplináris bontásban részesülnek.

 

A kémiai műveltségtartalom elsajátítása szorosan kapcsolódik a környezetvédelmi problémák iránt való érzékenyítéshez, a fenntartható fejlődés hosszútávú előmozdításához. A szerves és szervetlen kémia tananyaga, az érettségi követelményeknek való megfelelés elősegítése mind összefügghet a kémiai tehetséggondozással. A tényanyag ismeret elsajátítása mellett jelentős pedagógiai kihívás a kémiai tehetségígéretek, tehetséges fiatalok azonosítása, tehetséggondozása, gazdagítása, a kémiai tehetségterületen tehetséges diákok fejlesztése az elméleti tudásban, a számolási feladatokban való rutinszerzésben, az összefüggések meglátásának gyakorlatában.

 

Hazánk számára rendkívül kivételesek azok a tehetséges fiatalok, akiket a kémiai kísérletek során hajt az ismeretszerzés vágya, a bátor kíváncsiság, akik a kristályképződés során felfigyelnek a különböző kristályformákra, érdeklődnek az észrevett kémiai jelenségek iránt, már kisgyermekként is örömüket lelik az anyagszerkezetnek, az anyagok változásának, szagának, ízének, halmazállapotának megfigyelésében. A Nemzeti Tehetség Program támogatja a közoktatási és köznevelési intézmények erőfeszítéseit a kémia tantárgyi tehetséggondozás, a tehetséges diákokkal való foglalkozás tanórán kívüli kereteinek megteremtésében, úgy, mint önképzőkörök, tagozati csoportok, tanulmányi és szakmai versenyek, házi kémia bajnokságok, a tanítási órák keretében nem megvalósítható csoportfoglalkozások, tanulmányi kirándulások, környezeti nevelési rendezvények, szakkörök, napközis és tanulószobai foglalkozások megszervezésében. A Nemzeti Tehetség Program 2009–2019 között több mint 14 200 nyertes pályázatot támogatott, a megítélt támogatások együttes összege több mint 21 milliárd forint volt,

 

legyen az Önök pályázata az egyik a 2020/2021-es tanévben!

 

A hazai köznevelési intézmények, a művészeti felsőoktatási intézmények; a művészeti/művészetközvetítői képzést folytató karok, intézetek; Magyarországon bejegyzett egyesület, alapítvány, közalapítvány és nonprofit gazdasági társaság, melynek létesítő okiratában a célok és/vagy a tevékenységek között az oktatás/nevelés és/vagy a tehetséggondozás szerepel, egyházi jogi személy esetében az alábbi pályázatokat ajánljuk a kémiai tehetségterület tehetséggondozási lehetőségeinek támogatásai közül:

 

  • NTP-FKT-20: A hazai és a határon túli felsőoktatási intézmények tehetséggondozó programjainak támogatása (Keretösszeg: 40.000.000 Ft)
  • NTP-MTTD-20: A matematikai, természettudományos és digitális kompetenciák erősítését szolgáló hazai és határon túli tehetségsegítő programok támogatása (Keretösszeg: 140.000.000 Ft)
  • NTP-NEER-20: A nemek egyenlő esélyű részvételének biztosítását célzó, speciális hazai tehetséggondozó programok támogatása (Keretösszeg: 30.000.000 Ft)

 

Mert a tehetség számít!

 

Fotó: Pixabay.com

További híreink
Felhívás a Nemzeti Tehetségügyi Koordinációs Fórum civil tagjainak választására
2021-11-24

A Miniszterelnökség Családokért Felelős Tárca Nélküli Minisztere megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő ezúton teszi közzé a Nemzeti Tehetségügyi Koordinációs Fórum nem kormányzati szervezeteket képviselő tagjainak megválasztásához szükséges dokumentumokat. Benyújtási határidő: 2021. december 8.

Részletek
Rácz Zsófia a Hír Tv Radar című műsorában a Stipendium Peregrinum ösztöndíjprogramról
2021-11-17

A kiemelkedően tehetséges gyermekek gyakran képességeikhez mérten külföldi egyetemeken szeretnék folytatni tanulmányaikat, ám ennek anyagi vonzata is jelentős így sokan nem engedhetik meg maguknak. Ebben segít a Stipendium Peregrinum ösztöndíj program, ami lehetővé teszi a fiatalok számára, hogy képességeik és tudásuk alapján a világ legrangosabb egyetemeire felvételizzenek. A diploma megszerzését követően tudásukat Magyarországon kamatoztatják majd.

Részletek
Zalaegerszegen jó tehetséges fiatalnak lenni!
2021-11-15

A Nemzeti Tehetség Program tematikus hónapjában bemutatkozik Zalaegerszeg, mint Tehetségbarát Önkormányzat Díjjal elismert település. A második alkalommal indított kampányban zalaegerszegi fiatal tehetségek közreműködésével készült film hangsúlyozza a helyi tehetségtámogatás fontosságát.

Részletek