Londoni Tehetségsegítő Információs és Programpont (Londoni TIPP)

A Nemzeti Tehetség Program kiemelt céljai közé tartozik a külföldön élő tehetséges magyar fiatalok felkarolása, támogatása, ezért Magyarország Kormánya 2016-ban olyan programot indított el, amely egyedülálló módon képez hidat az Egyesült Királyságban tanuló és dolgozó tehetséges magyar fiatalok, valamint Magyarország között. A program alapvető célja az Egyesült Királyságban élő magyar tehetségek felkutatása és olyan lehetőségek biztosítása, amelyek segítségével a kint élő fiatalok rátalálhatnak, megismerhetik tehetségük kibontakoztatásának hazai lehetőségeit. Ennek érdekében a szigetországban és itthon egyaránt szakmai programokon, különféle kompetenciafejlesztő tréningeken, képzéseken, mentor- és gyakornoki programban, tehetséggondozó és tanácsadó rendezvényeken, workshopokon vehetnek részt.

A program egyik különleges­sége, hogy kétirányú támoga­tást nyújt. Egyrészt a külföldön élő magyar tehetségek lehető­séget kapnak arra, hogy inno­vatív ötleteiket megvalósítsák, másrészt pedig hazánkban már elismert fiatal vállalko­zóknak nyújt külföldi bemu­tatkozási lehetőséget, amely­nek célja, hogy Magyarország után sikerrel célozhassák meg a nemzetközi piacot is.

A Londoni Tehetségsegítő Információs és Programpont aktív közösségi és információs pontként is működik, ahol a fiatalok magyar közös­ségben tölthetik szabadidejüket, inspirálódhatnak, és lehetőséget teremt arra is, hogy kapcsolatot tartsanak egymással, ne veszít­sék el a gyökereiket.

 

A Londoni TIPP programjai

Gólyanap

Az esemény célja a kapcsolat kiépítése az első felsőoktatási tanévüket az Egyesült Királyságban megkezdő magyar fiatalokkal. A „gólyák” az eseményen megismerkedhetnek a projekt kínálta szolgáltatásokkal, továbbá a felsőbb évesek beszámolóin keresztül betekintést nyerhetnek a brit egyetemi életbe.

Future: Hungary

A Cambridge-i Egyetem Magyar Hallgatói Szervezetével közösen megrendezésre kerülő eseményre célja az Egyesült Királyságban tanuló, magyar származású tehetséges hallgatók összekötése a pénzügyi-, technológiai- és tanácsadói szektort képviselő magyarországi cégekkel és potenciális munkaadókkal.

Talent Zone

A három napos fesztivál célja, hogy különböző területeken tanuló, dolgozó fiatal szakemberek együtt gondolkodjanak, több nézőpontból világítsanak rá egy-egy problémára; készségeiket, szerteágazó tudásukat kamatoztassák, és megtanulják ötleteiket innovatív és hatékony megoldássá, szolgáltatássá formálni. Kreatív, innovatív megoldások, stratégiák kidolgozása a cél, a különböző szakterületek nézőpontjainak és módszertanának ütköztetésével és integrálásával.

Vállalkozásösztönző képzés

A térítésmentes kurzus célja, hogy nemzetközi tapasztalattal rendelkező inkubációs szakemberek bevonásával a résztvevők segítséget kapjanak vállalkozásuk elindításához, illetve fejlesztéséhez.

Nyilvános beszéd képzés

Az angol nyelvű térítésmentes kurzus célja a résztvevők előadói készségének, és vizsgabeszédének fejlesztése.

KarrierVáltó coaching és networking

Egy adott iparágban és/vagy hasonló pozíciókban eltöltött néhány év után egyre nagyobb kihívássá válik az adott szektorból, munkakörből való kitörés. A bemutatkozással egybekötött workshop célja, hogy lehetőséget teremtsen a hasonló helyzetben levő tehetséges fiataloknak a közös ötletezésre, a karrier-specialista véleményének kikérésére és sikeres KarrierVáltók példáiból való inspiráció-szerzésre.

Gyakornoki Program (NEXT)

A NEXT egyedülálló hozzáférést nyújt a magyarországi vállalatoknak egy számukra rendkívül értékes, ám kevésbé elérhető célcsoporthoz, az az Egyesült Királyságban élő fiataloknak pedig exkluzív lehetőségeket biztosít magyarországi munkavállalásra.  

Tehetségek Klubja – UK

Az előadássorozat célja az Egyesült Királyságban élő tehetséges magyar fiatalok bemutatkozásának támogatása.

Egyetemi vitaestek, hallgatói rendezvények

Az Egyesült Királyságban tanuló fiatalok, magyar hallgatói szervezetek önálló szakmai kezdeményezésén alapuló vitaest sorozat, közös szervezésben a hallgatókkal.

New Generation Centre in London

https://www.facebook.com/newgenerationlondon/

london@unp.hu

 

Videók

NEXT Gyakornoki Program Magyarországon - Közösségi esemény Budapesten

 

New Generation Centre UK - Central & Contemporary - Magyar művészet határok nélkül - 2016

 

Talent Zone 2016 - Ahol London, Budapest és Kolozsvár fiataljai találkoznak!

 

VoLuMen 2017.06.17 - Speak Academy London

 

VOLUMEN 2 2017

 

Talent Zone 2017 - Ahol a tehetség földrajzi keresztmetszet

 

Academic Career Conference 2018 - Budapest, Hungary

 

Talent Zone 2018

 

NEXT 2018