Pályázatok

A Nemzeti Tehetség Program alapvető célja a Magyarországon és a külhoni magyarlakta területeken a tehetségsegítés fejlesztése. A Nemzeti Tehetség Program elfogadásával az Országgyűlés 2008-2028 között, 20 évre kiemelt lehetőséget ad a tehetséges fiatalok hosszú távú, folyamatos és biztonságos segítésére.


A Nemzeti Tehetség Program stratégiai célkitűzése a tehetséges fiatalok képességeinek kibontakoztatása és társadalmi hasznosulása, ebből kiindulva pedig az átfogó célkitűzések a következők:

  • a tehetséges fiatalok megtalálása;
  • a tehetséges fiatalok folyamatos segítése;
  • a tehetség hasznosulása.

A stratégiai célkitűzések 20 éves időkeretben (2008-2028 között), kétéves cselekvési programok végrehajtásával kerülnek megvalósításra. A célkitűzések és a hozzájuk rendelt konkrét tevékenységek biztosítják, hogy a tehetségsegítés közvetlen „alanyai”, a tehetségek és a segítőik, az állampolgárok és szerveződéseik, a tehetségek segítésében érdekelt helyi, térségi, megyei és regionális szereplők, szervezetek, valamint a program megvalósításában résztvevő állami szervek számára egyértelműek és megvalósíthatóak legyenek a célok.

A kétéves cselekvési program intézkedései évenként kiírásra kerülő pályázati felhívásokon keresztül kerülnek megvalósításra. A pályázatok lebonyolításában a minisztériummal együttműködő szervezet az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (EMET). Az EMET honlapján (www.emet.gov.hu) kerülnek közzétételre a program pályázati felhívásai és minden, azokkal kapcsolatos információ. A pályázatokat az Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszeren (https://eper.emet.hu/PALY/PalyBelep.aspx) keresztül lehet benyújtani. A meghirdetett pályázatokra általában a köznevelésben és felsőoktatásban, valamint a tehetséggondozásban részt vevők széles köre nyújthat be támogatási igényt, többek között: köznevelési intézmények, felsőoktatási intézmények, illetve azok karai, egyesületek, alapítványok, közalapítványok, Tehetségsegítő Tanácsok.