2021-11-11

Megjelentek a Nemzeti Tehetség Program nyílt pályázatainak döntési listái

A Nemzeti Tehetség Program 2021. évi pályázati felhívásai keretében 1225 nyertes pályázó több mint 1,7 milliárd forint támogatásban részesült. A pályázók körében népszerű, egyéni támogatást lehetővé tevő Nemzet Fiatal Tehetségeiért Ösztöndíjat idén 644 fiatal érdemelte ki.

Megjelentek a Nemzeti Tehetség Program nyílt pályázatainak döntési listái

Kihirdették a Nemzeti Tehetség Program (NTP) 2021 májusában megjelent nyílt pályázati felhívásainak döntéseit, 10 kategóriában összesen 1225 nyertes pályázat született, a teljes támogatási összeg több mint 1,7 milliárd forint. Az összes benyújtott pályázat 49 százalékánál született pozitív döntés, vagyis a Nemzeti Tehetség Program felhívásaira pályázók csaknem fele támogatásban részesült.

A Nemzeti Tehetség Program célja a kiemelkedő teljesítményre képes fiatalok megtalálása és célzott segítése annak érdekében, hogy tehetségük kibontakozzon és a lehető legjobban hasznosuljon. Az idei évben is számos kategóriában lehetett pályázatot benyújtani. Pályázhattak tehetséggondozó szervezetek, intézmények, egyesületek, alapítványok egyebek mellett a tehetségsegítés feltételrendszerének és eszközrendszerének javítását célzó hazai programok támogatására, kiadványkészítésre, vagy a tanulmányi és művészeti versenyek megrendezésének támogatására, valamint világversenyeken való részvételre. Pályázni lehetett továbbá tudományos diákköri konferenciák, valamint tudományos műhelyek megtartására, tehetségsegítő szervezetek, illetve szakkollégiumok tehetséggondozó programjainak támogatására is.

A Nemzeti Tehetség Program közvetlenül és a támogatott szervezeteken keresztül közvetett módon évente 300-350 ezer hazai és külhoni tehetséges magyar fiatalt ér el.

2021-ben 644 fiatal nyerte el a pályázók körében rendkívül népszerű, magánszemélyek közvetlen támogatását biztosító Nemzet Fiatal Tehetségeiért Ösztöndíjat, több mint 360 millió forint értékösszegben. A közvetlenül nyújtott támogatási forma 2015 óta nyújt lehetőséget arra, hogy a Program keretében a kiemelkedően tehetséges hazai és határon túli magyar fiatalok ösztöndíj-támogatásban részesüljenek. Az idei nyertesekkel együtt Nemzet Fiatal Tehetségeiért Ösztöndíjjal immár több mint 4100 tehetséges fiatal büszkélkedhet.

Az idén meghirdetett új pályázati kategóriák népszerűsége a pályázók számát és a színvonalas pályázatokat tekintve egyaránt felülmúlta a várakozásokat, így az „Innovatív tanulási környezet kialakítása és komplex tehetségsegítő programok megvalósítása” című kategóriában több mint 190 nyertes pályázat közel 570 millió forint értékösszegben kapott támogatást az idei évben. „A speciális fejlesztést célzó programok támogatása” elnevezésű kategóriában több mint 100 nyertes csaknem 250 millió forintos támogatásban részesül.

A nyílt pályázatok nyertes pályázóit az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (EMET) személyre szólóan értesíti. A részletekről az EMET oldalán van lehetőség tájékozódni: https://emet.gov.hu/nemzeti-tehetseg-program-294/

További híreink
Felhívás a Nemzeti Tehetségügyi Koordinációs Fórum civil tagjainak választására
2021-11-24

A Miniszterelnökség Családokért Felelős Tárca Nélküli Minisztere megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő ezúton teszi közzé a Nemzeti Tehetségügyi Koordinációs Fórum nem kormányzati szervezeteket képviselő tagjainak megválasztásához szükséges dokumentumokat. Benyújtási határidő: 2021. december 8.

Részletek
Rácz Zsófia a Hír Tv Radar című műsorában a Stipendium Peregrinum ösztöndíjprogramról
2021-11-17

A kiemelkedően tehetséges gyermekek gyakran képességeikhez mérten külföldi egyetemeken szeretnék folytatni tanulmányaikat, ám ennek anyagi vonzata is jelentős így sokan nem engedhetik meg maguknak. Ebben segít a Stipendium Peregrinum ösztöndíj program, ami lehetővé teszi a fiatalok számára, hogy képességeik és tudásuk alapján a világ legrangosabb egyetemeire felvételizzenek. A diploma megszerzését követően tudásukat Magyarországon kamatoztatják majd.

Részletek
Zalaegerszegen jó tehetséges fiatalnak lenni!
2021-11-15

A Nemzeti Tehetség Program tematikus hónapjában bemutatkozik Zalaegerszeg, mint Tehetségbarát Önkormányzat Díjjal elismert település. A második alkalommal indított kampányban zalaegerszegi fiatal tehetségek közreműködésével készült film hangsúlyozza a helyi tehetségtámogatás fontosságát.

Részletek