1%-os felajánlás – a Nemzeti Tehetség Program finanszírozása

A tehetségek segítése mindannyiunk közös ügye.

A Nemzeti Tehetség Program által kitűzött célok elérését szolgáló intézkedések megvalósulását 2009 óta a Nemzeti Tehetség Alap finanszírozza. Az Alap pénzügyi keretét kezdetben több költségvetési fejezeti előirányzat biztosította százalékos hozzájárulás keretében, ezt követően 2010-től, a különböző változások következtében a hazai források nagy részét a Program végrehajtását szolgáló kiemelt költségvetési előirányzat biztosítja. Az előirányzat felhasználásával valósulhat meg a tehetséges fiatalok tehetségük jellegének és szintjének megfelelő folyamatos segítése annak kibontakoztatásában, valamint tehetségük hasznosulásának támogatása.

Jelenleg az Alap forrásait a Nemzeti Tehetség Program finanszírozásáról szóló 104/2015. (IV. 23.) Korm. rendelet szabályozza, amelynek értelmében forrásként szolgál egyrészt az e célra, a központi költségvetésnek a gyermek- és ifjúságpolitikáért felelős miniszter irányítása alatt álló fejezeti kezelésű előirányzata, másrészt a természetes és jogi személyek, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezetek e célra juttatott pénzbeli vagy természetbeni hozzájárulásai, adományai.

A hazai költségvetésben rendelkezésre álló forrás alapja az 1%-os adófelajánlásokból adódik, amelyet a Kormány 2015 óta minden évben kiegészít. Az adóbevallás során bárki nyilatkozhat úgy, hogy adója 1 %-át a Nemzeti Tehetség Programnak ajánlja fel, ezzel felkarolva egy tehetséges fiatalt. A Nemzeti Tehetség Program céljaira az ún. „második 1%” ajánlható fel.

A Nemzeti Tehetség Program technikai száma: 1823

Az adófelajánlások összege a Nemzeti Tehetség Program indulása óta meghaladta a 19 milliárd forintot.