1%-os felajánlás – a Nemzeti Tehetség Program finanszírozása

A tehetségek segítése mindannyiunk közös ügye.

A Nemzeti Tehetség Program által kitűzött célok elérését szolgáló intézkedések megvalósulását 2009 óta a Nemzeti Tehetség Alap finanszírozza. Az Alap pénzügyi keretét kezdetben több költségvetési fejezeti előirányzat biztosította százalékos hozzájárulás keretében, ezt követően 2010-től, a különböző változások következtében a hazai források nagy részét a Program végrehajtását szolgáló kiemelt költségvetési előirányzat biztosítja. Az előirányzat felhasználásával valósulhat meg a tehetséges fiatalok tehetségük jellegének és szintjének megfelelő folyamatos segítése annak kibontakoztatásában, valamint tehetségük hasznosulásának támogatása.

Jelenleg az Alap forrásait a Nemzeti Tehetség Program finanszírozásáról szóló 104/2015. (IV. 23.) Korm. rendelet szabályozza, amelynek értelmében forrásként szolgál egyrészt az e célra, a központi költségvetésnek a gyermek- és ifjúságpolitikáért felelős miniszter irányítása alatt álló fejezeti kezelésű előirányzata, másrészt a természetes és jogi személyek, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezetek e célra juttatott pénzbeli vagy természetbeni hozzájárulásai, adományai.

A hazai költségvetésben rendelkezésre álló forrás alapja az 1%-os adófelajánlásokból adódik, amelyet a Kormány 2015 óta minden évben kiegészít. Az adóbevallás során bárki nyilatkozhat úgy, hogy adója 1 %-át a Nemzeti Tehetség Programnak ajánlja fel, ezzel felkarolva egy tehetséges fiatalt. A Nemzeti Tehetség Program céljaira az ún. „második 1%” ajánlható fel. A Nemzeti Tehetség Program technikai száma: 1823.

A felajánlott összeg a kezdeti 400 millió forintról 2019-re meghaladta a 1,4 milliárd forintot. 

A Nemzeti Tehetség Program céljainak megvalósítása érdekében a hazai források terhére minden évben több kategóriában, meghatározott keretösszegű pályázatot hirdetünk. Míg 2009-ben 443 millió forint állt rendelkezésre a hazai és határon túli tehetséggondozó programok támogatására, addig 2022-ben ez az összeg, Kormány kiegészítésének köszönhetően, minden korábbinál magasabb, mintegy 4,4 milliárd forint.

A Nemzeti Tehetség Program céljainak megvalósítását a hazai források mellett az Európai Unió operatív programjaiban rendelkezésre álló fejlesztési forrás is biztosította. A hazai forrásokból tervezett feladatokkal összhangban, a tevékenységek összehangolásával és a területi egyenlőtlenségek figyelembevételével valósult meg a Tehetségek Magyarországa c. program, melynek összege megközelítette a 6,07 milliárd forintot. A projekt 2021. december 31-el véget ért. A Tehetségek Magyarországa programban zajló fejlesztések csak a konvergencia régiókra terjednek ki, ezért annak érdekében, hogy az ország minden pontján elérhetőek legyenek ezek a szolgáltatások a Közép-magyarországi régióban hazai forrás biztosítja az ún. tükörprogramok megvalósítását. A programról további információk az alábbi oldalakon érhetőek el: http://tehetsegekmagyarorszaga.hu/; http://tehetseg.hu/tehetsegek-magyarorszaga