Ady Endre Tehetséggondozó Ösztöndíj

Az 1082/2010. (III. 31.) Korm. határozat 2010-ben létrehozta az Ady Endre Tehetséggondozó Ösztöndíjat, amelynek segítségével évente 300, a szomszédos államokban élő magyarokról szóló 2001. évi LXII. törvény hatálya alá tartozó, alap- és középfokú oktatási intézményben magyar nyelven vagy a magyar kultúra tárgyában tanulmányokat folytató, kiemelkedő tehetségű és szociálisan hátrányos helyzetű tanuló részesül tanévenként 100 000 forint összegű ösztöndíjban.

Az ösztöndíjat a tanulók szabadon használhatják fel.

Az ösztöndíj pályázat útján nyerhető el. Pályázatot olyan, a határon túli magyar nyelvű közoktatásban részt vevő tanuló nyújthat be, aki:

1) kiemelkedően tehetséges:

a) jó, jeles vagy kitűnő tanulmányi átlagot ért el az elmúlt tanévben,

b) megyei 1-2. vagy országos 1-4. vagy nemzetközi versenyen 1-8. helyezést ért el az elmúlt tanévben,

c) a Tehetségpont a pályázót kiemelkedő tehetségnek tartja, és erről részletes indoklást tartalmazó igazolást és ajánlást állít ki; és

 

2) szociálisan hátrányos helyzetű:

a) nagycsaládban él, árva vagy félárva, a szülő egyedülálló;

b) valamelyik szülő regisztrált munkanélküli vagy tartósan súlyos beteg vagy fogyatékossággal élő;

c) olyan egyéb, igazolható családi körülmény, amely miatt a családja az átlagosnál rosszabb anyagi körülmények között él, így zavartalan tanulása veszélyeztetve van.