Köszöntő

Kedves Látogató!

 

Magyarország jövője a jelen gyermekeiben, fiatal tehetségeiben rejlik. A kormányzati gondolkodásban a magyar jövő építése a tehetséges magyar fiatalok felkarolásánál, támogatásánál kezdődik. Kulcsfontosságú, hogy a kiemelkedő teljesítményre képes fiatalokat megtaláljuk, illetve célzottan segítsük annak érdekében, hogy tehetségük kibontakozzon, hasznosuljon.

Számos példa bizonyítja, hogy a jó képesség, a befektetett munka, szorgalom, idő és energia sok esetben nem elegendő, ha nincs megfelelő támogató közeg – ezért állunk a tehetséges fiatalok mögött. Tehetséggel rendelkezni nagy előny, de egyben felelősség is. Ez nem csupán egy személyes ügy, hanem nagyon fontos közösségi ügy is, minden egyes kiemelt képességű fiatal felfedezése egy újabb erőforrás, egy újabb lehetőség a magyar nemzet, a jövő generációi számára.

Nemzeti Tehetség Program legfőbb célkitűzése a magyar tehetségek felkutatása és tehetségük kibontakoztatásának elősegítése. A Program elfogadásával az Országgyűlés 2008 és 2028 között, 20 évre kiemelt lehetőséget ad a tehetségsegítés fejlesztésére, amely a tehetséggel megáldott fiatalok hosszú távú, folyamatos és tervezhető segítését, támogatását teszi lehetővé.

Ez a honlap azt a célt szolgálja, hogy minél többen tudomást szerezzenek a Nemzeti Tehetség Programról és az ezen keresztül nyújtott támogatásokból megvalósított tehetségsegítő tevékenységekről. Bízunk abban, hogy a Nemzeti Tehetség Programmal is hozzájárulhatunk közös célkitűzéseink eléréséhez!