Minősített Tehetséggondozó Műhelyek részletes bemutatása

A „Minősített Tehetséggondozó Műhely” címet olyan köznevelési intézmények viselik,

  • amelyek elkötelezettek a szakmai minőség mellett,
  • kiemelten tehetséges tanulók gondozását támogató szakmai csoportjuk és programjuk van,
  • tehetséggondozó tevékenységük dokumentáltan nagy múltra tekint vissza,
  • komplex tehetséggondozó programokat működtetnek,
  • segítik az innovációk helyi multiplikálását,
  • bekapcsolódnak térségük tehetségekkel foglalkozó szereplőinek hálózati együttműködésébe és
  • saját földrajzi környezetükben mintaintézményi szerepkört töltenek be.

A Minősített Tehetséggondozó Műhelyek a velük együttműködésben részt vevő köznevelési intézmények számára nyújtott szakmai konzultáció, illetve a tanulók számára biztosított mentori tevékenységek mellett részt vesznek a helyi tehetségprogramok kidolgozásában, a tehetségszűrési-, azonosítási rendszerek bevezetésében, támogatják az intézményi szaktanácsadási tevékenységet és rendezvények szervezésében, lebonyolításában vesznek részt.

Minősített Tehetséggondozó Műhely lehet az az intézmény, amely pályázatot nyújt be a cím elnyerésére. Az egyenlő hozzáférés alapelvének figyelembe vételével jelenleg 6 budapesti, 5 Pest megyei, 7 dél-alföldi, 7 észak-alföldi, 4 nyugat-dunántúli, 4 közép-dunántúli, 5 dél-dunántúli, 5 észak-magyarországi intézmény rendelkezik „Minősített Tehetséggondozó Műhely” címmel.

A műhelyek hálózatban működnek együtt annak érdekében, hogy minden tehetséges tanuló az igényeinek, képességeinek legmegfelelőbb egyéni fejlesztésben részesüljön, amennyiben szükséges az alulteljesítés leküzdéséhez segítséget kapjon, az őket támogató pedagógusok pedig akkreditált pedagógus-továbbképzéseken, mentorképzéseken, szakmai tanácsadáson vehetnek részt.

A Minősített Tehetséggondozó Műhelyek többletfeladataik ellátásához anyagi, illetve – komplex szolgáltatási csomagok, folyamatos tanácsadás, valamint mentorprogramok formájában – szakmai támogatást kapnak. A műhelyek szolgáltató tevékenységei rendszeres monitorozásra kerülnek, így az intézmények maguk is rendszeres szaktanácsadásban, illetve szakmai, módszertani támogatásban részesülnek.