Eredmények

A tehetségek hazai és határon túlont való felkutatásának és fejlesztésének segítése az egyén, a család, az iskola valamint a közösség összefogásával valósítható meg, a tehetséggondozás tehát társadalmi, össznemzeti ügy.

2009.   

 • A Nemzeti Tehetség Program 2009-2010-es cselekvési programját meghatározó 1120/2009. (VII.23.) Korm. határozat megfogalmazza azon kiemelt fejlesztési területeket, amelyek a program megvalósulásának tartalmi pillérei, ezen cselekvési programmal kezdődnek meg azok a tevékenységek, amelyek lerakják a Nemzeti Tehetség Program alapjait.
 • A Nemzeti Tehetség Program végrehajtásának elősegítésére és a tehetségek segítésére szolgáló programok nyomon követésére, hatékonyságuk növelésére a Kormány létrehozza a Nemzeti Tehetségügyi és Koordinációs Fórumot.

2010.   

 • Megjelennek a Nemzeti Tehetség Program első pályázati kiírásai.
 • A Nemzeti Tehetség Program kiemelt költségvetési előirányzattá válik, így lehetőség nyílik arra, hogy az állampolgárok a személyi jövedelemadó u.n. második 1%-át a tehetséges magyar fiatalok támogatására ajánlhassák fel.
 • A Kormány a 1082/2010. (III. 31.) Korm. határozata létrehozza az Ady Endre Tehetséggondozó Ösztöndíjat.

2011.   

 • A 2009-2010-es cselekvési program folytatásaként megjelenik a 2011-2012. évi cselekvési programról szóló 1373/2011. (XI.8.) Korm. határozat, amelynek eredményeként a kiemelt elemként megjelölt programok folytatódhatnak.
 • Huszonnégy európai országból több mint háromszáz résztvevővel Budapesten kerül megrendezésre a Tehetséggondozás EU Magyar Elnökségi Konferencia és az Első Európai Tehetség Nap rendezvény.
 • A magyar uniós elnökség kapcsán javaslat születik arra, hogy az Európai Bizottság 2012-től kezdődően nyilvánítsa európai tehetségnappá Bartók Béla születésnapját, március 25-ét. 
 • A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben megjelenik a kiemelten tehetséges gyermek, tanuló fogalma. A törvény a tehetséggondozás kereteként a Nemzeti Tehetség Programot jelöli meg.

2012.   

 • A Nemzeti Tehetség Program által biztosított forrásokból megkezdi működését a Budapesti Európai Tehetségközpont azzal a távlati céllal, hogy a magyar együttműködési modell sikeréből kiindulva hozzájáruljon az európai szervezetek, szakemberek Európa országain átívelő hálózatba szervezéséhez.

2013.   

 • A Nemzeti Tehetség Program végrehajtásának 2013-2014. évi cselekvési programjáról szóló 1490/2013. (VII.29.) Korm. határozat újabb két éves ciklusra határozza meg a kiemelt fejlesztési területeket.
 • Megalapításra kerül a „Bonis Bona – A nemzet tehetségeiért” díj,  a tehetséggondozásban kiemelkedő munkát végző magyarországi és határon túli magyar vagy magyarországi nemzetiségi pedagógusok, szakemberek, szervezetek anyagi és erkölcsi elismerésére.

2014.

 • Első alkalommal nyílik olyan kiállítás a Nemzeti Színházban, amely a Nemzeti Tehetség Program eredményeit mutatta be.

2015.   

 • Megjelenik a Nemzeti Tehetség Program végrehajtásának 2015–2016. évi cselekvési programjáról szóló 1390/2015. (VI.12.) Korm. határozat, amely magába foglalja a korábbi kiemelt fejlesztési területeket és célként tűzi ki a tehetséggondozó programok támogatásának a köznevelési és a felsőoktatási tanév rendjéhez történő igazítását.
 • A Kormány központi költségvetési forrásból kiegészíti a személyi jövedelemadó 1%-nak felajánlásait, így a Nemzeti Tehetség Program céljainak támogatására a 2014-es előirányzat kétszeresét, 2,8 milliárd forint összeget biztosít.
 • A Nemzeti Tehetség Program keretében, az ebben az évben létrehozott Nemzet Fiatal Tehetségeiért Ösztöndíj révén a 8 és 35 év közötti kiemelkedően tehetséges magyar fiatalok egyéni fejlődésük érdekében közvetlenül ösztöndíj támogatásban részesülhetnek .
 • A Nemzeti Tehetség Program csatlakozott a „Fény Nemzetközi Éve” programsorozathoz, és a támogatott programokon keresztül hívja fel a figyelmet a fenntartható fejlődésre és a technológia fontosságára.
 • Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretében megjelenik a „Tehetségek Magyarországa” című kiemelt felhívás, amely a 2016-2020 időszakban 6,07 milliárd forintot biztosít a konvergencia régiókban tehetséggondozó programok megvalósítására. Ezen időszak alatt a tehetségsegítésre rendelkezésre álló hazai források tehát évente több mint 1 milliárd forinttal egészülnek ki.

2016.   

 • Megjelenik a Nemzeti Tehetség Program végrehajtásának 2017-2018. évi cselekvési programjáról szóló 1728/2016. (XII. 13.) Korm. határozat, amely tovább viszi a korábbi cselekvési programok kiemelt fejlesztési területeit, és új prioritásként határozza meg az innovatív tanulási környezet kialakítását és a tehetséggondozás eszközrendszerének fejlesztését segítő programok, valamint a nemek egyenlő esélyű részvételének biztosítását célzó, speciális tehetséggondozó programok támogatását.
 • Az Egyesült Királyságban megnyílik az első Tehetségsegítő Információs és Programpont. A londoni TIPP célja, hogy a külföldi programokban résztvevő tehetséges magyar fiatalok könnyebben találhassanak rá a tehetségük kibontakoztatását és továbbfejlesztését szolgáló hazai lehetőségekre.
 • Az Oktatási Hivatal elindítja TehetségKapu portált, melynek célja hogy a tehetségazonosítás és tehetséggondozás területén érintett szereplőknek folyamatosan bővülő eszköztárral, újabb szolgáltatások biztosításával támogatást nyújtson.
 • A „Bonis Bona – A nemzet tehetségeiért” díj keretében először részesül elismerésben tehetséggondozó szervezet, és létrejön a Bonis Bona életmű kategória.
 • Zséda és Balogh Tamás közreműködésével „Szórd fényed rám” címmel megszületett a Nemzeti Tehetség Program hivatalos dala: https://www.youtube.com/watch?v=zq001R_Rbmc

2017.   

 • A Kormány központi költségvetési forrásból további 300 millió forint összeggel egészíti ki a Nemzeti Tehetség Program költségvetési előirányzatát, így 2018-ban már 3,084 milliárd forint áll rendelkezésre a hazai és határon túli tehetséggondozó programok támogatására.
 • Első alkalommal kerül megrendezésre a Nemzet Fiatal Tehetségeiért Ösztöndíj Alumni Találkozója, amelynek célja, hogy segítse a tehetségeket egymás sikertörténeteinek, tapasztalatainak, jó példáinak megismerésében, új, értékes kapcsolatok építésében, ösztönözze a közösségi összefogást.
 • Létrejön a Minősített Tehetséggondozó Műhelyek országos hálózata.

2018.   

 • Ismételten meghirdetésre kerül a „Tehetségbarát Önkormányzat Díj”, amelyre azon községi, városi és kerületi önkormányzatok nyújthatnak be pályázatot, amelyek szakmailag, erkölcsileg és anyagilag támogatják a tehetséges helyi fiatalok segítését célzó tevékenységeket, és példamutató együttműködést alakítottak ki a tehetséggondozás területén tevékenységet folytató helyi szervezetekkel.
 • A Parlament épületében a V4 tagországok minisztériumi delegációival, szakértőivel, valamint hazai és határon túli szervezetek, intézmények, továbbá szakpolitikai képviselők részvételével megrendezésre kerül a „Budapest Talent Summit 2018” konferencia. A konferencia keretei között a V4 tagállamok képviselői részéről közös nyilatkozat születik a tehetséggondozás területein való jövőbeni együttműködésről.

2019.   

 • 2019-ben már több mint 3,3 milliárd forint áll rendelkezésre a tehetséggondozó programok támogatására.  
 • Kiemelt hangsúlyt kap a tehetséges fiatalok társadalmi felelősségvállalásának erősítése, önszerveződések elősegítése, ön-menedzselő, innovációs és vezetői készségeket fejlesztő programok kialakítása, alumni közösségek támogatása.