Eredmények

A tehetségek felkutatásának és fejlesztésének segítése az egyén, a család, az iskola valamint a közösség összefogásával valósítható meg, a tehetséggondozás tehát társadalmi, össznemzeti ügy.

2009   

 • A Nemzeti Tehetség Program 2009-2010-es cselekvési programját meghatározó 1120/2009. (VII.23.) Korm. határozat megfogalmazza azon kiemelt fejlesztési területeket, amelyek a program megvalósulásának tartalmi pillérei, ezen cselekvési programmal kezdődnek meg azok a tevékenységek, amelyek lerakják a Nemzeti Tehetség Program alapjait.
 • A Nemzeti Tehetség Program végrehajtásának elősegítésére és a tehetségek segítésére szolgáló programok nyomon követésére, hatékonyságuk növelésére a Kormány létrehozza a Nemzeti Tehetségügyi és Koordinációs Fórumot.

2010   

 • Megjelennek a Nemzeti Tehetség Program első pályázati kiírásai.
 • A Nemzeti Tehetség Program kiemelt költségvetési előirányzattá válik, így lehetőség nyílik arra, hogy az állampolgárok a személyi jövedelemadó u.n. második 1%-át a tehetséges magyar fiatalok támogatására ajánlhassák fel.
 • Az 1082/2010. (III. 31.) Korm. határozat létrehozza az Ady Endre Tehetséggondozó Ösztöndíjat.

2011   

 • A 2009-2010-es cselekvési program folytatásaként megjelenik a 2011-2012. évi cselekvési programról szóló 1373/2011. (XI.8.) Korm. határozat, amelynek eredményeként a kiemelt elemként megjelölt programok folytatódhatnak.
 • Huszonnégy európai országból több mint háromszáz résztvevővel Budapesten kerül megrendezésre a Tehetséggondozás EU Magyar Elnökségi Konferencia és az Első Európai Tehetség Nap rendezvény.
 • A magyar uniós elnökség kapcsán javaslat születik arra, hogy az Európai Bizottság 2012-től kezdődően nyilvánítsa európai tehetségnappá Bartók Béla születésnapját, március 25-ét. 
 • A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben megjelenik a kiemelten tehetséges gyermek, tanuló fogalma. A törvény a tehetséggondozás kereteként a Nemzeti Tehetség Programot jelöli meg.

2012   

 • A Nemzeti Tehetség Program által biztosított forrásokból megkezdi működését a Budapesti Európai Tehetségközpont azzal a távlati céllal, hogy a magyar együttműködési modell sikeréből kiindulva hozzájáruljon az európai szervezetek, szakemberek Európa országain átívelő hálózatba szervezéséhez.

2013   

 • A Nemzeti Tehetség Program végrehajtásának 2013-2014. évi cselekvési programjáról szóló 1490/2013. (VII.29.) Korm. határozat újabb két éves ciklusra határozza meg a kiemelt fejlesztési területeket.
 • Megalapításra kerül a „Bonis Bona – A nemzet tehetségeiért” díj,  a tehetséggondozásban kiemelkedő munkát végző magyarországi és határon túli magyar vagy magyarországi nemzetiségi pedagógusok, szakemberek, szervezetek anyagi és erkölcsi elismerésére.

2014

 • Első alkalommal nyílik olyan kiállítás a Nemzeti Színházban, amely a Nemzeti Tehetség Program eredményeit mutatta be.

2015   

 • Megjelenik a Nemzeti Tehetség Program végrehajtásának 2015–2016. évi cselekvési programjáról szóló 1390/2015. (VI.12.) Korm. határozat, amely magába foglalja a korábbi kiemelt fejlesztési területeket és célként tűzi ki a tehetséggondozó programok támogatásának a köznevelési és a felsőoktatási tanév rendjéhez történő igazítását.
 • A Kormány központi költségvetési forrásból kiegészíti a személyi jövedelemadó 1%-nak felajánlásait, így a Nemzeti Tehetség Program céljainak támogatására a 2014-es előirányzat kétszeresét, 2,8 milliárd forint összeget biztosít.
 • A Nemzeti Tehetség Program keretében, az ebben az évben létrehozott Nemzet Fiatal Tehetségeiért Ösztöndíj révén a 8 és 35 év közötti kiemelkedően tehetséges magyar fiatalok egyéni fejlődésük érdekében közvetlenül ösztöndíj támogatásban részesülhetnek .
 • A Nemzeti Tehetség Program csatlakozott a „Fény Nemzetközi Éve” programsorozathoz, és a támogatott programokon keresztül hívja fel a figyelmet a fenntartható fejlődésre és a technológia fontosságára.
 • Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretében megjelenik a „Tehetségek Magyarországa” című kiemelt felhívás, amely a 2016-2020 időszakban 6,07 milliárd forintot biztosít a konvergencia régiókban tehetséggondozó programok megvalósítására. Ezen időszak alatt a tehetségsegítésre rendelkezésre álló hazai források tehát évente több mint 1 milliárd forinttal egészülnek ki.

2016   

 • Megjelenik a Nemzeti Tehetség Program végrehajtásának 2017-2018. évi cselekvési programjáról szóló 1728/2016. (XII. 13.) Korm. határozat, amely tovább viszi a korábbi cselekvési programok kiemelt fejlesztési területeit, és új prioritásként határozza meg az innovatív tanulási környezet kialakítását és a tehetséggondozás eszközrendszerének fejlesztését segítő programok, valamint a nemek egyenlő esélyű részvételének biztosítását célzó, speciális tehetséggondozó programok támogatását.
 • Az Egyesült Királyságban megnyílik az első Tehetségsegítő Információs és Programpont. A londoni TIPP célja, hogy a külföldi programokban résztvevő tehetséges magyar fiatalok könnyebben találhassanak rá a tehetségük kibontakoztatását és továbbfejlesztését szolgáló hazai lehetőségekre.
 • Az Oktatási Hivatal elindítja TehetségKapu portált, melynek célja hogy a tehetségazonosítás és tehetséggondozás területén érintett szereplőknek folyamatosan bővülő eszköztárral, újabb szolgáltatások biztosításával támogatást nyújtson.
 • A „Bonis Bona – A nemzet tehetségeiért” díj keretében először részesül elismerésben tehetséggondozó szervezet, és létrejön a Bonis Bona életmű kategória.
 • Zséda és Balogh Tamás közreműködésével „Szórd fényed rám” címmel megszületett a Nemzeti Tehetség Program hivatalos dala: https://www.youtube.com/watch?v=zq001R_Rbmc

2017   

 • A Kormány központi költségvetési forrásból további 300 millió forint összeggel egészíti ki a Nemzeti Tehetség Program költségvetési előirányzatát, így 2018-ban már 3,084 milliárd forint áll rendelkezésre a hazai és határon túli tehetséggondozó programok támogatására.
 • Első alkalommal kerül megrendezésre a Nemzet Fiatal Tehetségeiért Ösztöndíj Alumni Találkozója, amelynek célja, hogy segítse a tehetségeket egymás sikertörténeteinek, tapasztalatainak, jó példáinak megismerésében, új, értékes kapcsolatok építésében, ösztönözze a közösségi összefogást.
 • Létrejön a Minősített Tehetséggondozó Műhelyek országos hálózata.

2018  

 • Ismételten meghirdetésre kerül a „Tehetségbarát Önkormányzat Díj”, amelyre azon községi, városi és kerületi önkormányzatok nyújthatnak be pályázatot, amelyek szakmailag, erkölcsileg és anyagilag támogatják a tehetséges helyi fiatalok segítését célzó tevékenységeket, és példamutató együttműködést alakítottak ki a tehetséggondozás területén tevékenységet folytató helyi szervezetekkel.
 • A Parlament épületében a V4 tagországok minisztériumi delegációival, szakértőivel, valamint hazai és határon túli szervezetek, intézmények, továbbá szakpolitikai képviselők részvételével megrendezésre kerül a „Budapest Talent Summit 2018” konferencia. A konferencia keretei között a V4 tagállamok képviselői részéről közös nyilatkozat születik a tehetséggondozás területein való jövőbeni együttműködésről.

2019  

 • 2019-ben már több mint 3,3 milliárd forint áll rendelkezésre a tehetséggondozó programok támogatására.  
 • Kiemelt hangsúlyt kap a tehetséges fiatalok társadalmi felelősségvállalásának erősítése, önszerveződések elősegítése, önmenedzselő, innovációs és vezetői készségeket fejlesztő programok kialakítása, alumni közösségek támogatása.
 • A Stipendium Peregrinum Ösztöndíjprogram az NTP 2019. évi pályázati konstrukció keretein belül indult, célja a kiemelkedő tehetségek támogatása, akik képességeik és tudásuk alapján esélyesek arra, hogy a világ legrangosabb egyetemeinek egyikén tanuljanak, és vállalják, hogy megszerzett tudásukat – tanulmányaikat követően – Magyarországon hasznosítják.  Az  „A komponens” keretében 42 támogatott pályázaton 5.009.847 Ft értékösszegű támogatást folyósítottak.

2020

 • A 2020-as forrás terhére a Nemzeti Tehetség Program keretében összesen 48 pályázati felhívás jelent meg. A pályázati kiírásokra összesen 3 498 db pályázat érkezett be 6 717 632 135 Ft igényelt összegben. A 2020. évi pályázati fordulóban összesen 1 481 pályázó részesült 3.315.939.000 Ft támogatásban.
 • A Nemzet Fiatal Tehetségeiért Ösztöndíjra 218.657.000 Ft keretösszeg állt rendelkezésre. A beérkezett pályázatok száma 1 665 db volt, 1.167.963.453 Ft igényelt összegben, amelyből 525 kiemelkedően tehetséges fiatal részesült a Nemzet Fiatal Tehetségeiért Ösztöndíjban.
 • A Stipendium Peregrinum Ösztöndíjprogramban 2019-ben az „A”, 2020-ban már az „A” és „B komponens” pályázati lehetőségei is nyitva álltak a tehetséges fiatalok előtt. 
 • A Stipendium Peregrinum Ösztöndíjprogram „A komponensének” keretében 55 támogatott pályázat született, a kiosztott támogatási összeg 5.173.580 Ft volt, a Stipendium Peregrinum „B komponens” esetében 17 nyertes fiatal számára 152.651.252 Ft értékösszegű támogatást ítéltek meg.

 

2021

 • A 2021-es forrás terhére a Nemzeti Tehetség Program keretében, az egyszerűsített rendszernek köszönhetően összesen 27 pályázati felhívás jelent meg.
 • A pályázati kiírásokra összesen 2500 db pályázat érkezett be 7.896.075.016 Ft igényelt összegben. 
 • A 2021. évi pályázati fordulóban összesen 1355 pályázó részesült 3.770.449.000 Ft támogatásban.
 • 2021-ben a Nemzet Fiatal Tehetségeiért Ösztöndíjra 363.113.000 Ft keretösszeg állt rendelkezésre. A beérkezett pályázatok száma 1323 db, melyből érvényes 1298 db, az érvényes pályázatok által igényelt támogatási összeg 981.781.858 Ft volt. 2021-ben 644 kiemelkedően tehetséges fiatal részesült a Nemzet Fiatal Tehetségeiért Ösztöndíjban.
   

2022

 

 • A 2022-es forrás terhére a Nemzeti Tehetség Program keretében összesen 26 pályázati felhívás jelent meg, mindösszesen 4.494.519.000 Ft keretösszegben.
 • A pályázati kiírásokra összesen 2117 db pályázat érkezett be 8.222.648.118 Ft igényelt összegben.
 • A 15 meghívásos pályázati felhívásra 81 érvényes pályázat érkezett, 2.210.700.000 Ft értékösszegben. A 11 nyílt pályázati felhívásra 1997 érvényes pályázat érkezett, közülük 1258 nyertes pályázat született 2.283.819.000 Ft értékösszegben. A 2022. évi pályázati fordulóban összesen 1339 pályázó részesült 4.494.519.000 Ft támogatásban.
 • 2022-ben a Nemzet Fiatal Tehetségeiért Ösztöndíjra 378.000.000 Ft keretösszeg állt rendelkezésre. A beérkezett pályázatok száma 958 db, melyből érvényes 931 db, az érvényes pályázatok által igényelt támogatási összeg 724.528.947 Ft volt. 2022-ben 607 kiemelkedően tehetséges fiatal részesült a Nemzet Fiatal Tehetségeiért Ösztöndíjban.

 

2023

 • A 2023-as forrás terhére a Nemzeti Tehetség Program keretében 18 pályázati felhívás jelent meg 4 385 020 000 forint keretösszegben. A 2023-as pályázati kiírásokra 1777 db pályázat érkezett be 6 179 684 409 forint igényelt összegben. A 10 meghívásos pályázati felhívásra 85 db érvényes pályázat érkezett 2 755 720 000 forint értékösszegben. A 8 db nyílt pályázati felhívásra 1663 db érvényes pályázat érkezett, közülük 991 db nyertes pályázat született 1 629 300 000 forint értékösszegben.
 • A 2023. évi pályázati fordulóban összesen 1076 pályázó részesült 4 385 020 000 forint támogatásban. 2023-ban a Nemzet Fiatal Tehetségeiért Ösztöndíjra 351 300 000 forint keretösszeg állt rendelkezésre. A beérkezett pályázatok száma 983 db volt, melyből 972 db volt érvényes, az érvényes pályázatok által igényelt támogatási összeg 806 257 743 forint volt. 2023-ban 550 kiemelkedően tehetséges fiatal részesült a Nemzet Fiatal Tehetségeiért Ösztöndíjban.