Nemzeti Tehetségügyi Koordinációs Fórum

A Kormány a tehetséggondozással összefüggő kormányzati feladatok segítésére tanácsadó, döntés-előkészítő, koordináló és értékelő testületként 2009-ben hozta létre a Nemzeti Tehetségügyi Koordinációs Fórumot.

A Fórum feladatai:

a) Nemzeti Tehetség Program végrehajtásának figyelemmel kísérése, közreműködés a Nemzeti Tehetség Programról szóló kétévente esedékes országgyűlési beszámoló előkészítésében;

b) a Nemzeti Tehetség Alap működésének figyelemmel kísérése, javaslattétel a Nemzeti Tehetség Alap forrásainak a felhasználására, a tehetségek felismerésének, kiválasztásának, segítésének, ők és mestereik elismerése különböző formáinak, az ezeket oktató programoknak, valamint a tehetséges fiatalok önfejlesztő munkájának, kapcsolatépítésének, önszerveződésének, és társadalmi felelősségvállalásának különös hangsúllyal történő támogatása érdekében;

c) javaslattétel a Magyarországon folyó állami, önkormányzati, egyházi és civil tehetségsegítő munka összehangolására;

d) javaslattétel a tehetségsegítés és az e célra rendelkezésre álló források felhasználásának hatékonyságát vizsgáló kutatásokra, a kutatási eredmények alapján a hatékonyságot növelő javaslatok megfogalmazása;

e) a tehetségsegítést érintő kormányzati rendelkezések és programok véleményezése;

f) javaslatok kidolgozása a tehetségsegítést érintő jogszabályi, szervezeti és szakmai megoldásokra;

g) állásfoglalások elfogadása és nyilvánosságra hozatala a tehetségsegítéssel kapcsolatos kérdésekben;

h) a hazai és határon túli magyar tehetségsegítő munka együttműködésének elősegítése;

i) a hazai tehetségsegítő munka eredményeinek elterjesztése az Európai Unión belül és más országokban;

j) a tehetségsegítés társadalmi támogatottságát növelő programok kidolgoztatása és támogatása.

A Fórum elnöke a Kulturális és Innovációs Minisztériumot irányító miniszter, társelnöke a Magyar Tudományos Akadémia elnöke, a Magyar Országgyűlés Kulturális Bizottságának elnöke, mint a Magyar Országgyűlés Kulturális Bizottsága által delegált országgyűlési képviselő, valamint a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács elnöke. További tagjai: valamennyi minisztérium által delegált egy-egy fő, valamint négy tehetséggondozással foglalkozó civil szervezet egy-egy delegáltja. A civil szervezeteket képviselő tagok mandátuma a Nemzeti Tehetség Programról szóló országgyűlési beszámolók ciklusához illeszkedően két évre szól. A nem kormányzati szervezeteket képviselő tagok delegálása céljából a Kulturális és Innovációs Minisztérium kétévente felhívást tesz közzé. A felhívás szerint minden az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény alapján létrehozott, tehetségsegítő tevékenységet rögzítő alapító okirattal rendelkező, országos tevékenységi körű szervezet egy személyt jelölhetett a Fórum civil szervezeteket képviselő tagjának, és egy hivatalos képviselője által részt vehetett a választási eljárásban.

A Fórum szükség szerint, de évente legalább két alkalommal tart ülést, melyen tanácskozási joggal a határon túli magyar tehetségsegítő szervezetek képviselői is részt vesznek.