A programról

Nemzeti Tehetség Programról általánosságban

A Nemzeti Tehetség Program, egy olyan nemzeti esélyjavító, társadalomépítő stratégiai szintű program, amelynek elfogadásáról és végrehajtásáról az Országgyűlés még 2008-ban döntött ötpárti konszenzussal. A Nemzeti Tehetség Programról szóló 78/ 2008. (VI.13.) OGY-határozat elfogadásával az Országgyűlés 2008-tól kezdődően húsz évre határozott meg kiemelt feladatokat a tehetségsegítésben, a tehetséggondozásban. Határozatával elkötelezettségét fejezte ki a tehetséges gyermekek, fiatalok hosszú távú segítésére, folyamatos fejlesztésére, valamint kiszámítható támogatására. A szándék megerősítését jelentette a Nemzeti Tehetség Program elfogadásáról, a Nemzeti Tehetség Program finanszírozásának elveiről, valamint a Nemzeti Tehetségügyi Koordinációs Fórum létrehozásának és működésének elveiről szóló 126/2008. (XII. 4.) OGY határozat elfogadása és kihirdetése, mely részletesen tartalmazza a tehetségek segítését célzó nemzeti program alapelveit, a stratégiai és átfogó célokat valamint a fejlesztési területeket. A stratégiai célkitűzések 20 éves időkeretben (2008-2028 között), kétéves cselekvési programok végrehajtásával kerülnek megvalósításra.

Hiszünk abban, hogy a Program által kínált lehetőségek sokak számára fejlődésük útján sorsfordítóak, így a két éves cselekvési terveinkben olyan prioritások kerülnek megfogalmazásra, melyek segítik tehetségek sokoldalúságának felfedezését és támogatását. A program évenként megjelenő pályázati felhívásai a kétéves cselekvési programokban meghatározott intézkedések megvalósítást szolgálják.

Nemzeti Tehetség Program alapelvei

A Nemzeti Tehetség Program általános alapelvként a tehetségek segítésének alapvetői normái és követelményei között az értékek, hagyományok és a sokszínűség megőrzését, a hozzáférés esélyeinek egyenlőségét, a folyamatosság és átjárhatóság biztosítását, az önfejlesztés megkövetelését, a programok hatékonyságát, a tehetséges fiatalok fokozott társadalmi felsőségvállalását, a tehetségsegítők megbecsülését és a társadalom támogatottság növelését határozza meg.

A Pályázati rendszerről

A Nemzeti Tehetség Program stratégiai célkitűzése a tehetséges fiatalok képességeinek kibontakoztatása és társadalmi hasznosulása, ebből kiindulva pedig az átfogó célkitűzések a következők:

  • a tehetséges fiatalok megtalálása;
  • a tehetséges fiatalok folyamatos segítése;
  • a tehetség hasznosulása.

A stratégiai célkitűzések 20 éves időkeretben (2008-2028 között), kétéves cselekvési programok végrehajtásával kerülnek megvalósításra. A célkitűzések és a hozzájuk rendelt konkrét tevékenységek biztosítják, hogy a tehetségsegítés közvetlen „alanyai”, a tehetségek és a segítőik, az állampolgárok és szerveződéseik, a tehetségek segítésében érdekelt helyi, térségi, megyei és regionális szereplők, szervezetek, valamint a program megvalósításában résztvevő állami szervek számára egyértelműek és megvalósíthatóak legyenek a célok.

A kétéves cselekvési program intézkedései évenként kiírásra kerülő pályázati felhívásokon keresztül kerülnek megvalósításra. A pályázatok lebonyolításában a minisztériummal együttműködő szervezet az Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő (röviden: NKTK).

Az NKTK honlapján (www.emet.gov.hu) kerülnek közzétételre a program pályázati felhívásai és minden, azokkal kapcsolatos információ. A pályázatokat az Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszeren (https://eper.emet.hu/PALY/PalyBelep.aspx) keresztül lehet benyújtani. A meghirdetett pályázatokra általában a köznevelésben és felsőoktatásban, valamint a tehetséggondozásban részt vevők széles köre nyújthat be támogatási igényt, többek között: köznevelési intézmények, felsőoktatási intézmények, illetve azok karai, egyesületek, alapítványok, közalapítványok, Tehetségsegítő Tanácsok.